Varför oss?

PFöretaget arbetar i hela Lettland. Vi har ett omfattande nätverk av säljkonsulter som klarar att hantera även de mest avlägsna län och kommuner.

LVi erbjuder gratis rådgivning och förbereder ett kostnadsförslag samt tecknar ett avtal hemma hos kunden.

UMonteringsarbetet utförs av yrkesutbildade människor. De är kunniga i alla frågor som är relaterade till de produkter som erbjuds.

SIndividuell förhållningssätt till varje kund och optimala lösningar till icke-standardiserade situationer.