Om oss

FÖRETAGS STRUKTUR

Företaget arbetar i hela Lettland. Vi har ett omfattande nätverk av säljkonsulter som klarar att hantera även de mest avlägsna län och kommuner. Vi erbjuder gratis rådgivning och förbereder ett kostnadsförslag samt tecknar ett avtal hemma hos kunden. För att göra de bästa produkterna tillgängliga för dig, erbjuder vi en mängd olika prislägen som kommer att lösa frågor i bostadsrenovering.

ERFARENHET

Företaget sysselsätter personer med högre utbildning inom byggbranschen, så har vi möjlighet att ge dig information om tekniska frågor som rör installation och drift av produkten. Monteringsarbetet utförs av yrkesutbildade människor. De är kunniga i alla frågor som är relaterade till de produkter som erbjuds. Många års arbetslivserfarenhet inom området hjälper oss att ge kunderna maximal kvalitet och användbara tips.

AFFÄRSOMRÅDEN

• Sälja och leverera så mycket som möjligt av produkter av högre kvalitet, med hänsyn till kundens önskemål.

• Uppfylla vår åtaganden att betjäna kunder så snabbt som möjligt.

• Individuell förhållningssätt till varje kund och optimala lösningar till icke-standardiserade situationer.

 

stradajam visa latvija en